หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นภูเขา มีที่ราบลุ่มดินปนทราย อยู่ระหว่างหุบเขาและเชิงเขา
 
ภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตําบล
 
ฤดูร้อน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 
ฤดูฝน ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน
 
ฤดูหนาว ตั้งแต่ ตุลาคม – มกราคม
 
ด้านอาชีพ
  อาชีพหลักของประชากรคือ ทำไร่ ได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อน เป็นต้น
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,519 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,784 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33
 
หญิง 3,735 คน คิดเป็นร้อยละ 49.67
 
จำนวนครัวเรือน 2,845 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 79.11 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
"ตำบลวังเพลิง" เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเพนียด
ต่อมาได้แยกเป็นตำบลวังเพลิง มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน
เหตุที่ชื่อว่า "วังเพลิง" เพราะว่าเพี้ยนมาจากวังเพิง เนื่องจากเดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งเพิงพักพวกคนงานสร้าง
ถนนสุรนารายณ์ จากโคกสำโรงไปนครราชสีมา และเพิงที่ตั้งอยู่นั้นตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "วัง" จึงเรียกกันว่า วังเพิง ต่อมาเพี้ยนเป็น "วังเพลิง" จนปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ถนนวังเพลิง-ดีลัง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง
ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 22 กิโลเมตร ห่าง
จากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ 57 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 95.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,406.25 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านวังเพลิง 466 480 946 426  
2 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 358 324 682 246
  3 บ้านชอนม่วง 345 377 722 273  
4 บ้านเขาเตียน 347 323 670 211
  5 บ้านพุหวาย 374 362 736 268  
6 บ้านดอนไชโย 176 159 335 150
  7 บ้านโป่งยอ 375 362 737 226  
8 บ้านโคกกรวด 201 197 398 143
  9 บ้านวัดเจ็ดต้น 456 467 923 367  
10 บ้านเขาป่าหญ้า 124 125 249 94
  11 บ้านหนองใหญ่ 106 107 213 81  
12 บ้านอำนวยสุข 213 212 425 190
  13 บ้านคลังเงิน 243 240 483 170  
  รวมทั้งสิ้น   3,784 3,735 7,519 2,845
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 089-238-2332
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 089-238-2332
จำนวนผู้เข้าชม 3,889 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10